Use Advanced SearchSTOP VIOLENŢA!

stopbullyingltgmm@yahoo.com;

   
 

 

Măcinul, vechi şi chiar străvechi aşezământ uman pe teritoriul patriei noastre, se află situat în partea de nord-vest a teritoriului dintre Dunăre şi Mare, în apropiere de Dunărea Veche şi cea Nouă - punctul Smârdan. Este situat la 45 grade 15' latitudine nordică şi 28 grade 10' latitudine estică, străjuit în partea de NE de vârful Suluc cu o altitudine de 364 m, la SE de vestitele cariere de piatră de la Turcoaia şi Iacob-Deal, la V de Dunărea Veche, iar la NV de culmea Urliga. Este o importantă răscruce de drumuri spre Muntenia, Transilvania, Moldova.