prof. Bîlea Olguţa

director - preşedinte

coordonează activitatea Consiliului de Administraţie

prof. Anton Neculina

răspunde de activitatea metodică, monitorizează activitatea educativă şcolară şi extraşcolară, avizează activitatea consilierului educativ pentru proiecte şi programe şcolare şi extraşcolare, monitorizează activitatea Consiliului Elevilor

prof. Tihanov Livia Nicoleta

monitorizează activitatea de protecţie şi siguranţa elevilor, răspunde de completarea şi modernizarea bazei materiale şi sportive; monitorizează ritmicitatea notării şi absenteismului şcolar, informând lunar Consiliul de Administraţie; răspunde de Proiectul de Integrare Europeană

prof. Jipa Daniela

monitorizează activitatea de la Grădiniţa cu program prelungit nr. 4 Măcin și Grădinița nr. 4 Măcin.

D-l Cabaua Constantin

realizează legătura dintre şcoală şi comunitatea locală.

D-l Ispas Nicolae

realizează legătura dintre şcoală şi Consiliul Local.

D-l Perianu Alexandru realizează legătura dintre şcoală şi Consiliul Local.

D-na Cotoi Didina

monitorizează şi responsabilizează activitatea Comitetului de Părinţi privind respectarea normelor de comportare civilizată a elevilor conform regulamentelor şcolare: R.O.F.U.I.P. şi R.O.I. (disciplina, uniforma, violenţa, frecvenţa, abandon şcolar, etc.)

Elev. Hogea Selma

monitorizează și responsabilizează activitatea Comitetului de Elevi privind rezultatele şcolare în procesul instructiv-educativ al liceului (situaţie învăţătură, concursuri şcolare, activităţi cultural-educative, etc.)