Comisia pentru planificarea tezelor

1. Prof. Mocanu Mădălina - prof. informatică

2. Prof. Macovschi Anca -  prof. matematică

Atribuţii :

urmăreşte planificarea calendaristică a tezelor

afişarea în timp util a graficului la panoul din cancelarie