Comisia pentru Curriculum

1.   Prof. Bîlea Olguţa - director - preşedinte

2.   Prof. Rădoi Antoneta-membru-prof.  matematică - şef catedră matematică-informatică

3.   Prof. Oprişan Liliana - membru - prof. limba franceză - şef catedră limbi străine

4.   Prof. Preda Gilda - membru - prof. limba română - şef catedră limba romānă

5.   Prof. Anton Neculina - membru - prof. biologie - şef catedră fizică/chimie/biologie

6.   Prof. Iordache Paula - membru - prof. istorie - şef catedră om societate/ed. fizică/arte

7.  Prof. înv. preşc. Jipa Daniela - membru - coordonator grădiniţa nr. 4

 

Atribuţii :

-   studiază planul-cadru pentru învăţământul liceal

-  studiază ponderea disciplinelor C.D.S. în raport cu cele din trunchiul comun

-  întocmeşte pachete de opţionale pe clase în funcţie de profil şi specializări

-  întocmeşte schemele orare şi orarul şcolii