Comisia pentru protecţia muncii, PSI şi siguranţa civică

1. Prof. Cătrună Ionel - preşedinte, prof. de informatică

2. Ichim Daniela - membru

3. Prof. Cristea Emil- prof. ed.fizică - membru

4. Ciumpileac Elena - administrator

Atribuţii :

- elaborează planul anual de protecţia muncii P.S.I. şi siguranţa civică

- asigură instruirea şi formarea personalului cu probleme de protecţia muncii , P.S.I. şi siguranţei civice în şcoală

- informează lunar conducerea şcolii asupra modului cum se realizează protecţia muncii şi siguranţa civică