Responsabilul de relaţii cu C.R.P. şi comunitate

1. Prof. Anton Neculina - prof. biologie

Atribuţii :

- stabileşte programul de activitate al comisiei

- pregăteşte lectoratele cu părinţii

- urmăreşte respectarea graficului cu şedinţe pe clase

- urmăreşte respectarea uniformei şcolare şi împreună cu diriginţii şi conducerea şcolii ia măsurile necesare

- promovează imaginea şcolii în oraş

- informează lunar conducerea scolii asupra activităţilor desfăşurate